Month: April 2019

Hinoki Land สัมผัสความรู้สึกการเที่ยวญี่ปุ่นในเมืองไทย

Hinoki Land

Hinoki Land ดินแดนแห่งญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ตั้งอยู่ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดย อ.ไชยปราการ เป็นอำเภออันอัดแน่นไปด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ อีกทั้งยังมีผลิตผลทางด้านการเกษตรอันหลากหลาย เช่น กระเทียม, ลิ้นจี่ เป็นต้น โดย Hinoki Land ตั้งอยู่บนพื้นที่อันถูกโอบรอบไปด้วยภูเขา รวมทั้งวิวอันสวยงามซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เที่ยวญี่ปุ่นในเมืองไทย Hinoki Land ความเป็นมาของ Hinoki land เริ่มต้นมาจากความฝันของ ‘คุณ อนิรุทธิ์ จึงสุดประเสริฐ’ เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ‘บริษัท บ้านไม้หอม ฮิโนกิไชยปราการ จำกัด’ โดยตัวท่านเองได้ไปอยู่ญี่ปุ่นมานานถึง 20 ปี จึงได้รับแรงบันดาลใจอันแรงกล้ามาอย่างเข้มข้น เริ่มตั้งแต่ การออกแบบ, เขียนแบบ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ เอง สำหรับ Hinoki จัดเป็นไม้สนประเภทหนึ่ง มีกลิ่นหอมหวนอันเป็นเอกลักษณ์และหายากมาก แต่ไม้ชนิดนี้ก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นปราสาท ณ สถานที่แห่งนี้ เรียกได้ว่าหาได้อย่างยากยิ่ง Hinoki …